UV-Hallen

Orientering fra Fritidsafdelingen og Kommunale Ejendomme

Fra d. 1. januar 2016 overgår driften af kommunale haller til den nye virksomhed Ejendomsservice. Omstruktureringen betyder, at det ikke længere vil være halinspektøren, som har ansvaret for hallens bygningsmæssige stand, men i stedet Ejendomsservice.

For brugerne af hallerne vil det dog ikke betyde ret meget. Det vil fortsat være muligt at træffe personale om aftenen, hvis der er behov, og det vil i stor udstrækning også være det samme personale, som betjener hallerne. Den største forandring vil være, at fejl og mangler skal meldes på dette telefonnummer: 58 57 40 45

For Fritidsafdelingen betyder omstruktureringen, at afdelingen fremadrettet står for al udlejning, afholdelse af arrangementer samt fordeling af foreningsaktivitet. Spørgsmål vedr. udlejning og aktivitet til Fritid: 58 57 47 45