Cafeteria

Hallen har et cafeteria

Forpagter af cafeteriet

Kommunens kantiner ved: