Faciliteter

Her kan du få et overblik over hallens faciliteter.

Hallen

Hallen kan rumme indendørs:

  • fodbold
  • håndbold
  • gymnastik mm.

Der er altid sat bander op i hallen.

Klublokale

Kirkeskovhallen har også et klublokale, som Ørslev Bjerge IF bruger.

Her holdes møder med forældre, og ellers bruges lokalet til socialt samvær og hygge.