Om hallen

og dens historie.

Om Boeslundehallen

Servicebygningen med cafeteria, omklædningsrum, baderum og toiletter blev opført i 1994 med hjælp af frivillig arbejdskraft fra Boeslunde, de tog dog også del i noget af arbejdet, f.eks. malerarbejdet ved halbyggeriet, der blev udført i 1997 af Skælskør Kommune.

Der blev således i 2008 afholdt 10-års jubilæumsfest med spisning og besøg af Klaus & Servants samt næsten 300 deltagere, der havde en hyggelig aften.

Hallen giver mulighed for håndbold, fodbold, volleyball, basketball, tennis, badminton, bordtennis og gymnastik.

Den er udstyret med lydanlæg og scoringstavle, desuden er der et mindre fitnessrum til styrketræning efter aftale med Boeslunde Gymnastikforening, et klublokale/cafeteria og et lille mødelokale til 12-14 personer.
Der er også et legeområde med et par skumredskaber til børn i det ene hjørne af hallen.

Vedtægter

Boeslundehallen har ingen formel udnævnt halinspektør, men drives af Boeslunde Halforening af 1/9-96.

Det er en forening, hvis formål er at indgå aftale med Slagelse Kommune om den daglige drift af Boeslundehallen og samtidig være et koordinerende led mellem kommunen og Boeslunde Boldklub, Boeslunde Boldklubs Venner og Boeslunde Gymnastikforening i spørgsmål vedrørende anlæg og drift af Boeslundehallen og medlemmerne af Halforeningen er derfor medlemmerne af de 3 foreninger.

Oplysninger og ordensregler

Du kan i vores folder finde lidt oplysninger om Boeslundehallen samt ordensreglerne for brug af hallen. Det vil derfor være en god idé at læse denne lille folder, inden du kommer som bruger.

Støt hallen med et reklameskilt

Er du interesseret i at støtte hallen med et reklameskilt, så har du mulighed for det som sponsor.