Nye restriktioner på kultur- og fritidsområdet

Se hvad de nye restriktioner betyder for dig og din forening/fællesskab

Nedlukning af idræts- og fritidsfaciliteter

Følgende faciliteter er lukket ned frem til mandag den 17. januar:

 • Folkehøjskoler, aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitet.
 • Lokaler og lokaliteter, hvor der afvikles idrætsaktiviteter med betalende tilskuere eller tilskuere, som tilbydes billetter gratis, som sædvanligvis ville blive udbudt til salg.

Aflys indendørs foreningsaktiviteter

Derudover anbefaler både myndigheder og idrætsorganisationer kraftigt, at foreninger aflyser alle deres indendørs foreningsaktiviteter, herunder idrætsaktiviteter mv., frem til den 5. januar.

Udendørs aktiviteter kan dog afvikles som planlagt. 

Eliteidrætten kan stadig fortsætte, men nu uden tilskuere på lægterne. Denne restriktion gælder frem til den 17. januar.

Nedlukning af kulturfaciliteter

Følgende faciliteter mv. er lukket ned frem til mandag den 17. januar:

 • Lokaler og lokaliteter, hvor der afholdes koncerter, scenekunstforestillinger, forevisninger, storskærmsarrangementer og lignende.
 • Lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter, herunder spillesteder, teatre, biografer, museer, kunsthaller, kulturhuse og lignende.

Krav om mundbind eller visir

Alle over 12 år skal frem til mandag den 17. januar bære mundbind eller visir, når de opholder sig på følgende kultur- og idrætsfaciliteter:

 • Svømmehaller
 • Idrætshaller
 • Foreningslokaler
 • Træningscentre
 • Biblioteker
 • Arkiver
 • Musik- og kulturskoler, andre kunstskoler og grundkurser på kunstområdet.

Kravet om mundbind/visir gælder dog ikke under selve idrætsudøvelsen.

Flere oplysninger

Nyhed den 20. december 2021.