Ny Corona-hjælpepulje til foreninger mv.

Søg om dækning af dokumenteret nettotab som følge af Corona-krisen.

Økonomiudvalget har vedtaget en ny Corona-hjælpepulje til 2,2 mio. kr.

Puljen skal hjælpe godkendte folkeoplysende foreninger, kulturaktører, uddannelsesinstitutioner, forsamlingshuse, arrangører af lokale events, turismeaktører og lignende, som har oplevet et dokumenteret økonomisk tab som følge af COVID-19, og som derfor er i en svær økonomisk situation. 

Husk at søge de statslige hjælpepuljer

Den kommunale Corona-hjælpepulje er et supplement til de statslige hjælpepakker.

Din forening/institution/forsamlingshus/event mv. skal derfor først undersøge og søge om at få dækket jeres tab gennem de statslige hjælpepakker. 

Herefter har I mulighed for at søge om tilskud fra kommunens hjælpepulje.

Hvad kan puljen støtte?

I kan søge hjælp til dækning af dokumenteret nettotab som følge af Corona-krisen opstået i perioden 1. september 2020 til 31. marts 2021.

I kan søge hjælp til udgifter, som ikke kan dækkes grundet manglende indtægter/indtjening som følge af Corona-krisen, og som truer jeres overlevelse som forening, kulturaktør, uddannelsesinstitution, forsamlingshus, turismeaktør, event mv. 

Det kan fx være udgifter til husleje, strøm, vand eller andre omkostninger/regninger, som det ikke har været muligt for jer at nedbringe/undgå.

Det er en forudsætning, at der er tale om aktiviteter, som kommunen lovligt kan støtte, og der må således ikke være tale om kommercielle/erhvervsmæssige aktiviteter.

Hvornår og hvordan søger I?

Puljen går i luften torsdag den 8. april og kan søges frem til og med lørdag den 1. maj 2021. 

I søger via kommunens hjemmeside, hvor I også kan læse mere om puljen.

Behandling af ansøgninger

Efter ansøgningsfristens udløb behandles alle ansøgninger, og puljen bliver fordelt på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 8. juni 2021. I kan forvente svar på jeres ansøgning senest 14 dage efter mødet.

Nyhed den 7. april 2021.