Nu åbner endnu mere af kultur- og fritidslivet

Pr. 6/5 kan voksne igen dyrke idræt i hallerne, ligesom en række kulturfaciliteter genåbner.

Et flertal i Folketinget har vedtaget en genåbningsplan, som betyder, at store dele af kultur- og fritidslivet kan genåbne pr. 6/5. 

Nedenfor kan du finde de vigtigste punkter af relevans for kultur- og fritidsområdet. 

Fritid og idræt

  • Pr. 6/5 åbnes der for al indendørs idræt for børn og unge under 18 år samt personer over 70 år, herunder også for den selvorganiserede idræt. Dog stilles der krav om Coronapas for alle voksne på 18 år og derover.

  • Pr. 6/5 genåbner den indendørs idræt i organiseret regi for personer i alderen 18-69 år, dog med krav om Coronapas. Der åbnes ikke for kontaktsport (sport med kropskontakt) for denne aldersgruppe. Kulturministeriet vil snarest i samarbejde med idrættens organisationer udarbejde en liste over kontaktsport.

  • Forsamlingsloftet til indendørs idræt vil pr. 6/5 være maksimalt 25 personer for alle aldersgrupper, mens det vil være maksimalt 75 personer til udendørs idræt. Både udøvere, trænere, dommere mv. tæller med i det samlede antal.

  • Pr. 6/5 åbnes der endvidere for fitnesscentre med krav om Coronapas, samt at der er bemanding i fitnesscenteret.

Kultur

  • Pr. 6/5 åbnes både spillesteder, teatre, biografer og lignende øvrige lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter, dog med krav om Coronapas.

  • Der kan være op til 2.000 tilskuere i sektioner á 500 efter samme model, som var gældende inden nedlukningen i december 2020, hvor tilskuerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, et biograflærred, en oplægsholder eller lignende.

  • Grænsen på 2.000 tilskuere gælder kun for indendørs arrangementer. Modellen gælder ligeledes for udendørs lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter. Åbningen sker med de krav og restriktioner, som følger af ekspertgruppens anbefalinger.

  • Kravet om Coronapas gælder uanset deltagerantal, og uanset  om arrangementet finder sted udendørs eller indendørs.

Store arrangementer

Derudover har et flertal i Folketinget også vedtaget en plan for afvikling større forsamlinger og arrangementer