Genåbning af udendørs idræt

Nu kan foreninger starte udendørs idrætsaktiviteter op, hvis forsamlingsloftet på 50 personer overholdes.

Der kan nu afvikles udendørs foreningsaktiviteter under hensyntagen til forsamlingsforbuddet på i alt 50 personer.

Foreningerne er til hver en tid ansvarlig for medlemmerne og for overholdelsen af både sundhedsmyndighedernes retningslinjer samt eget forbunds retningslinjer for sporten.

Såfremt vi får henvendelser om, at retningslinjerne ikke efterleves, kan Fritidsafdelingen være nødsaget til at lukke ned for aktiviteterne.

Professionel idræt

Professionel idræt er fortsat undtaget fra restriktionerne. Den tidligere regel om mulighed for 500 tilskuere inkl. deltagere er dog ikke længere gældende. Det gælder både udendørs og indendørs idræt.

Kultur og Fritid er stadig lukket

Kultur og Fritid er indtil videre lukket for personlig betjening (fremmøde). Du kan kontakte afdelingens medarbejdere via e-mail og telefon.