Få tilskud til faciliteter og events

Der er stadig midler at søge i Idræts- og Fritidspuljen

Hvis dig og din forening mv. gerne vil afholde et arrangement/mesterskab, opstarte et nyt initiativ eller går med drømme om at etablere/renovere en facilitet, så er der hjælp at hente. 

For der er i skrivende stund stadig 176.397 kr. tilbage i årets Idræts- og Fritidspulje. 

Hvad kan der ydes tilskud til?

 • Nye initiativer, der ikke er folkeoplysende
 • Etablering af nye faciliteter eller renovering af eksisterende faciliteter
 • Afholdelse af mesterskaber
 • Enkeltstående arrangementer, der ikke er folkeoplysende
 • Understøttende aktiviteter ved arrangementer, fx markedsføring af arrangementet samt renhold/oprydning og toiletforhold.

Hvad har puljen fx støttet?

Inden for det seneste år har Idræts- og Fritidspuljen bl.a. givet tilskud til:

 • Afholdelse af DM for Bygarder
 • Afholdelse af Kommunemesterskab i fodbold
 • Udskiftning af vinduer
 • Etablering af udskifterboks og tribune
 • Etablering af shelterkompleks
 • Renovering af riffelhus
 • Renovering af tag på hytte
 • Renovering af skydebaneanlæg
 • Indkøb af baner til græsvolley
 • Indkøb af aktivitetstelt
 • Gasfyr og varmtvandsbeholder
 • Etablering af videoovervågning af gokart-bane

Hvad yder puljen ikke tilskud til?

 • Etablering af større anlæg og bygninger
 • Beklædning
 • Rekvisitter
 • Kommercielle formål
 • Kompetencegivende formål, der er erhvervsmæssigt karrierefremmende
 • Arrangementer, hvor overskuddet går til velgørende formål
 • Lukkede arrangementer (arrangementer uden offentlig adgang)
 • Arrangementer uden for kommunens grænser
 • Projekter/aktiviteter, der allerede er afsluttet/afholdt
 • Forplejning og kontorhold
 • Ophold og rejser, herunder dækning af udgifter til deltagelse i mesterskaber, træningslejre osv.
 • Præmier, pokaler, medaljer og gaver

Hvordan søger du?

Du indsender din ansøgning via ansøgningsskemaet på kommunens hjemmeside. 

Nyhed den 17. oktober 2021.