Slagelse Kommune får nyt tilskuds- og bookingsystem

Efter flere års ønsker fra både foreningsliv og personale får kommunen i 2021 et spritnyt booking- og tilskudssystem.

Slagelse Kommune indgik i sidste uge aftale med WINKAS - et nyt tilskuds- og bookingsystem.

Forud er gået en grundig proces, hvor der bl.a. er indhentet referencer fra flere af de 27 kommuner, som allerede har WINKAS, bl.a. for at sikre, at systemet også kan det, som firmaet har fortalt og lovet.

Implementering

Der er sat personale af i første halvår af 2021 til at implementere det nye bookingsystem. Implementeringsperioden kommer til at løbe fra 1. januar – 1. maj 2021.

Vi er bevidste om, at det nye system vil have stor indflydelse på foreningerne og visse medarbejderes arbejde, og at der sandsynligvis er en masse spørgsmål forbundet hermed.

Årsbooking i det nye system

Vi kan allerede nu informere om, at vi forventer, at Årsbooking kommer til at foregå i det nye system.

Foreningerne får instruktioner i det nye system i slutningen af januar, ligesom relevante medarbejdere i kommunen selvfølgelig også vil blive oplært i det nye system.

Årsbooking kommer til at foregå fra februar til april. Vi forventer også, at alle forårets tilskud skal søges i det nye system.

Indtil vi går over til det nye system, fungerer det nuværende bookingsystem Webbook som hidtil. Det er også her, der skal bookes, indtil vi overgår til det nye system.

Overførsel af info og bookinger

Vi sikrer i forbindelse med implementeringen, at alle basisinformationer og nuværende bookinger bliver lagt over i det nye system.

Flere oplysninger

Nyhed den 18. december 2020