Mangler din forening nyt udstyr?

Så kan I frem til den 20. oktober søge om tilskud fra Udviklingspuljen.

Gennem Udviklingspuljen kan foreninger, frivillige organisationer, selvorganiserede grupper og enkeltpersoner samt institutioner hjemmehørende i Slagelse Kommune søge om tilskud til fx: 

  • Rekvisitter (fx udstyr, der kan lånes ud til nye medlemmer)
  • Nye initiativer med et folkeoplysende formål
  • Udviklingsarbejde
  • Arrangementer med et folkeoplysende sigte
  • Folkeoplysende tilbud til borgere, som ikke tiltrækkes af eksisterende tilbud
  • Aktiviteter af tværgående karakter, fx partnerskaber om løsning af konkrete opgaver
  • Oprettelse af ny forening under Folkeoplysningsloven

Hvordan søger du?

Du søger om tilskud ved hjælp af ansøgningsskema på kommunens hjemmeside. 

Fritidsafdelingen behandler ansøgninger til puljen to gange om året.

Næste ansøgningsfrist er den 20. oktober, og der er 110.789 kr. tilbage i puljen.

Flere oplysninger