Genåbning af omklædningsrum mv.

Nu er det igen muligt at bruge omklædningsrum og badefaciliteter i alle haller.

Omklædningsrum og badefaciliteter i både kommunale og selvejende haller kan nu igen benyttes i hverdage som normalt. 

Dog skal sundhedsmyndighedernes krav til afstand, afspritning osv. fortsat overholdes.

Husk at der skal være 4 m2 pr. person i omklædningsrum/badefaciliteter.

Foreningerne skal desuden fortsat overholde respektive forbunds retningslinjer.

Særligt i weekender

Der er ikke rengøring i weekenderne. Det vil derfor være et krav, at foreningerne selv sørger for rengøring i form af afspritning af flader, håndtag og lignende, hvis brug i weekenderne er nødvendigt.