Faciliteter

Her kan du få et overblik over hallens faciliteter

Storebæltshallen har et frit gulvareal på 1.080 m² i selve hallen og en tilstødende gymnastiksal på 180 m² i samme plan, adskilt af en to meter bred skydedør.

Faciliteter og tilskuerpladser

Hallen er udstyret med faciliteter til håndbold, mikrohåndbold, badminton, fodbold, gymnastik, volleyball og boksning, og der er i alt 270 tilskuerpladser på den ene langside.  

Gode akustiske forhold

Hallen er delvist renoveret i 2007 i forbindelse med udbedringen af de skader, som var en følge af stormfloden den 1. november 2006 og fremtræder lys og rummelig med gode akustiske forhold. 

Halgulvet er belagt med en robust linoleum, hvorfor også arrangementer af ikke-idrætslig karakter kan gennemføres uden udlægning af beskyttelsesgulv.

Omklædningsrum

Omklædningsrum, depoter, foyer, cafeteria samt mødelokale med 20 pladser er placeret i to plan.    

Plads til 900 gæster

Borde og stole til opdækning til 900 gæster forefindes i hallen. Endvidere forefindes en 60 m² modulopbygget mobilscene, en trinløst regulerbar belysning samt et meget fleksibelt  speaker- og musiksystem.  

Hallen er forsynet med to separate moderne ventilationssystemer, der sikrer et behageligt indeklima og en konstant og valgfri temperatur i henholdsvis hal og gymnastiksal.     

Adgangsforhold

Der er adgang til hallen for kørestolsbrugere og gangbesværede ad to indgange, en på hver etage. De to etager er indbyrdes forbundet med en trappelift.  

Adgang til hallen med materiel foregår nemt ad de to brede bagindgange, hvoraf den ene er beregnet til rullende indkørsel.