Om hallen

og dens historie.

Korsørhallen er en kommunalt ejet og drevet idrætshal.

Korsørhallen blev bygget ved et samarbejde mellem Korsør Kommunes sports- og idrætsforeninger, der i 1958 gik sammen om at skabe økonomisk basis for bygning af en sportshal.

Hallen blev påbegyndt i 1969 og stod færdig i 1970 efter et stort frivilligt arbejde.

Hallen blev derefter drevet som selvejende institution med velvillig kommunal støtte.

I 1984 blev hallen overdraget til Korsør Kommune, i dag Slagelse Kommune.