Faciliteter

Her kan du få et overblik over hallens faciliteter

Korsørhallen har et frit gulvareal på 1233 m2 i selve hallen samt en sal på 217 m2, primært brugt til judo.

Udstyr

Hallen er udstyret med faciliteter til:

 • Håndbold
 • Mikrohåndbold
 • Badminton
 • Fodbold
 • Gymnastik
 • Volleyball
 • Atletik
 • Tennis
 • Basketball
 • Judo

Andet udstyr

 • Internet tilgængelig
 • Nyt musikanlæg med mikrofon
 • Digitale måltavler
 • Lærred tilgængelig i judo/mødelokalet

Derudover har hallen

 • 200-250 mobile tilskuerpladser, som kan tages op og ned ganske nemt
 • Ca. 200 stole og ca. 50 borde, flere borde og stole kan hentes efter aftale 

Brug ikke harpiks i hallen

Halgulvet er et parketgulv, og derfor kan nogle arrangementer af ikke-idrætslig karakter ikke gennemføres.

Der må derfor heller ikke benyttes harpiks i hallen.  

Sikkerhed

 • 2 hjertestartere til stede i hallen, en ved indgangen til hallen, på venstre side, den anden er udenfor hallen 

Handicap

 • Elevator til VIP-området 
 • Handicaptoiletter
 • Ramper til forhøjninger i hallen