Ansatte i Fritidsafdelingen

Få overblik over, hvem der kan hjælpe dig med lige netop dit spørgsmål eller henvendelse.

Akutte/generelle henvendelser

Konstitueret leder af Idræt, Fritid og Faciliteter

Bookingkoordinator

 • Jeanette Egesø 
  Tlf. 58 57 47 45 
  Mail: jeege@slagelse.dk 
  Ansvarsområder: Koordinering af booking, KommuneBook, tilskud, infoskærme og besvarelse af henvendelser til Fritid.

Fritidskonsulent

 • Sussanne Havsager
  Tlf. 58 57 46 35 / 24 90 91 35
  Mail: sukja@slagelse.dk
  Ansvarsområder: Forum for Folkeoplysning, Udviklingspuljen, Handicappuljen, Idræts- og Fritidspuljen, tilskudsordninger, foreningsvejledning, sagsbehandling og Slagelse Open.

Fritidskoordinator

 • Casper Skov Andersen 
  Tlf. 58 57 45 12 / 40 46 86 87
  Mail: caspe@slagelse.dk 
  Ansvarsområder: Sagsbehandling, Idræts- og Fritidspuljen, dagsordener til KFT-udvalget, Slagelse Guld, nyhedsbreve, Inslag, Facebook, hjemmeside, infoskærme, retningslinjer for fritidsområdet, Langøre, Motorsport Stigsnæs, udvikling af Arrangørguide.

Talent- og facilitetskonsulent

 • Oliver Rechnagel Carlson
  Tlf. 51 36 45 11
  Mail: olica@slagelse.dk 
  Ansvarsområder: Team Danmark-samarbejde, Slagelse Talent & Elite, udvikling af faciliteter, Markedsføringspuljen, Sports Team Slagelse.

Idrætskonsulent

 • Signe Vig Jensen
  Tlf. 58 57 44 17 / 23 29 21 56
  Mail: sigje@slagelse.dk 
  Ansvarsområder: Udvikling af gadeidræt og selvorganiseret idræt, ansøgninger til Puljen til selvorganiseret idræt og bevægelse, Åben Skole Partnerskabsaftaler og ansøgninger til Åben Skole Partnerskabspuljen.

Talentkoordinator

 • Mads Schulze Jørgensen
  Tlf. 23 48 42 28
  Mail: majbf@slagelse.dk
  Ansvarsområder: Videreudvikling af Slagelse Talent og Elite og Eliteboard, rådgivning af foreninger, drift og administration af Sportscollege samt foreningskurser.

Idrætskonsulent

 • Marlene Enersen Maagaard
  Tlf. 92 43 53 82
  Mail: marlm@slagelse.dk
  Ansvarsområder: HEL Fritid, DIF Get2Sport og Fun2Move.

Facilitetskoordinator

 • Inge Andersen
  Tlf. 58 57 95 10
  Mail: ingea@slagelse.dk
  Ansvarsområder: Faciliteter, sagsfremstillinger, vurdering og løsning af problemstillinger inden for det folkeoplysende område.

Breddeidrætskonsulent

 • Lise Østergaard Pedersen
  Tlf. 29 37 38 76  
  Mail: lisep@slagelse.dk
  Ansvarsområder: Breddeidræt, foreningskontakt og -vejledning, foreningsudvikling og foreningskurser samt Idrætsweekenden og Floorball for kræftramte mænd.  

Sekretær

 • Susanne Møller 
  Tlf. 58 57 42 45
  Mail: susam@slagelse.dk  
  Ansvarsområder: Sekretariat, Tilskudsudbetaling Kultur og Fritid, Foreningstilskud, Webbetaling, Dagsorden SektorMed og LokalMED samt udvalgsbetjening.

Studentermedhjælpere

 • Emil Müller Ralsted
  Tlf. 60 82 59 40
  Mail: emral@slagelse.dk
  Ansvarsområder: Sommerferieaktiviteter, opdatering af info om faciliteter til brug for bookingsystem og hjemmeside samt bidrage til planlægning af Slagelse Guld. 

 • Nikoline Lynge Gøtze
  Tlf. 30 61 74 98
  Mail: nigoe@slagelse.dk
  Ansvarsområder: Hel Fritid
Siden er sidst opdateret 1. september 2020